.

       Sağlık Turizmi Doktora Programının açılmasına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından onay verilmesi ile birlikte Türkiye’de bir ilk olma niteliği taşıyan Enstitümüz Sağlık Turizmi Doktora Programı 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında ilk öğrencilerini kabul edecektir.

       Dünyada her geçen gün büyüyen sağlık turizmi pazarından ülkemizin daha fazla pay alabilmesi adına yeni stratejiler geliştirecek, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim verecek akademisyenler yetiştirmeyi hedefleyen doktora programı, ülkelerarası işbirliği ve ortaklıkların artmasına imkân sağlayacaktır.

Eski Site