Tarihçe

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 31 Mart 2015 tarihinde kabul edilen ve 23 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6640 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” uyarınca, 2809 Sayılı Kanuna eklenen “Ek Madde 161 gereğince Antalya’nın Alanya ilçesinde kurulmuştur. Aynı kanunun 3. maddesi c fıkrasında Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı olarak yeni kurulan enstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden, oluşur.” denilmektedir. Bu Kanuna dayanılarak Sağlık Bilimleri Enstitümüz kurulmuş olup, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Tıp Fakültesi binasında eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır.

Eski Site